z
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
.:: kontakt :: pracownicy ::.     
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!
BIBLIOTEKA - INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie znajduje się na parterze nowego skrzydła szkoły. Zajmuje 234 m2, na które składaj± się cztery pomieszczenia: czytelnia, wypożyczalnia, pomieszczenie do opracowania zbiorów i magazyn ksi±żek. Historia biblioteki szkolnej jest tak bogata jak dzieje Szkoły. ¦wiadcz± o tym wchodz±ce w skład jej zbiorów ksi±żki wydane jeszcze w XIX i na pocz±tku XX wieku. Księgozbiór liczy 40 tys. woluminów i gromadzony jest pod k±tem zainteresowań, potrzeb młodzieży i nauczycieli. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Czytelnia posiada 24 miejsca do pracy oraz 16 stanowisk komputerowych. Korzystaj± z nich uczniowie i nauczyciele. gif Bogaty księgozbiór podręczny stanowi± encyklopedie, słowniki, leksykony, mapy, albumy, informatory, kartoteki zagadnieniowe, kasety wideo, płyty CD, prace dyplomowe uczniów Policealnego Studium Zawodowego i czasopisma. Zakupiono program MOL 2000+ , kody kreskowe i czytnik. Komputeryzacja jest procesem długotrwałym. Tworzona jest baza danych poprzez wprowadzanie do programu MOL opisów bibliograficznych wszystkich dokumentów znajduj±cych się w bibliotece. W bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Nr1 działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Powstało ono w ramach projektu Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych współfinansowanego przez Unię Europejsk± (EFS Europejski Fundusz Społeczny), a wdrażan± przez MEN. Otrzymaliśmy komputery, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne oraz oprogramowanie multimedialne. ICIM to nowoczesny interdyscyplinarny warsztat pracy współczesnego ucznia i nauczyciela, który stanowi integralną część naszej czytelni. Dzięki ICIM nasi uczniowie i nauczyciele mają dostęp do źródeł informacji we wszystkich możliwych formach: książek, czasopism, informacji zapisanych na nośnikach CD ROM, DVD, informacji dostępnych w Internecie oraz sieci lokalnych. Otwarcie się biblioteki szkolnej na technologie komputerowe znacznie rozszerzyło jej możliwości wyszukiwawcze, a wykorzystanie Internetu zwiększyło zasoby informacyjne. W bibliotece znajduje się również kserokopiarka. Do kompleksu bibliotecznego należą sala audiowizualna i Izba Pamięci.

Copyright © 2010 Marcin Kasprowicz