z
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
.:: kontakt :: pracownicy ::.     
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!
REGULAMIN CZYTELNI I INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
 1. Czytelnia służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Czytelnia jest dostępna w godzinach podanych w planie pracy biblioteki.
 3. W czytelni znajdują się encyklopedie, leksykony, słowniki, albumy, czasopisma, kartoteki zagadnieniowe, informatory.
 4. Z księgozbioru w czytelni uczeń korzysta na miejscu.
 5. Książki podaje bibliotekarz.
 6. Do czytelni uczeń przychodzi bez okrycia wierzchniego.
 7. W czytelni nie wolno spożywać żadnych posiłków.
 8. Należy zachować ład i porządek.
 9. W czytelni obowiązuje cisza.
 10. Zakaz używania telefonów komórkowych.
 11. Z komputera można korzystać tylko za zgodą nauczyciela - bibliotekarza.
 12. Nie wolno zmieniać ustawień w komputerze.
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
 1. Księgozbiór biblioteki jest majątkiem państwowym i jako taki podlega ochronie prawnej.
 2. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 3. Księgozbiór ułożony jest wg klasyfikacji dziesiętnej.
 4. W wypożyczalni znajduje się katalog alfabetyczny i rzeczowy.
 5. Wypożyczalnia jest dostępna dla czytelnika w godzinach podanych w planie pracy biblioteki.
 6. Wolny dostęp do półek z literaturą popularno - naukową oraz młodzieżową.
 7. Każdy uczeń ma założoną kartę czytelnika, na której podana jest klasa i numer z dziennika.
 8. Jednorazowo czytelnik ma prawo wypożyczyć do 5 książek, w tym 1 z lektur.
 9. Książki należy zwrócić w ciągu 1 miesiąca.
 10. Książki należy oddać nie zniszczone.
 11. Książki nie można zgubić. Jeżeli jednak zdarzy się taki fakt, należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 12. Wszystkie wypożyczone książki czytelnik ma obowiązek zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 13. O stanie czytelnictwa informują specjalne tablice.
 14. W wypożyczalni obowiązuje cisza.
Copyright © 2010 Marcin Kasprowicz