z
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
.:: kontakt :: pracownicy ::.     
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!
BIBLIOTEKA - WYBÓR LEKTUR

Na poziomie podstawowym:

LITERATURA POLSKA
 • Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
 • Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór)
 • Jan Andrzej Morsztyn - wybór wierszy
 • Daniel Naborowski - wybór wierszy
 • Wacław Potocki - wybór wierszy
 • Ignacy Krasicki - bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
 • Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
 • Adam Mickiewicz Dziady cz. III
 • Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
 • Zygmunt Krasiński Nie Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
 • Adam Mickiewicz - wybór wierszy
 • Juliusz Słowacki - wybór wierszy
 • Cyprian Kamil Norwid - wybór wierszy
 • Bolesław Prus Lalka
 • Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem - fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
 • Eliza Orzeszkowa Gloria victis
 • Maria Konopnicka Mendel Gdański
 • Bolesław Prus Kamizelka
 • Henryk Sienkiewicz Potop
 • Kazimierz Przerwa -Tetmajer - wybór wierszy
 • Jan Kasprowicz - wybór wierszy
 • Leopold Staff - wybór wierszy z różnych epok
 • Stanisław Wyspiański Wesele
 • Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)
 • Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
 • Stefan Żeromski Przedwiośnie
 • Witold Gombrowicz Ferdydurke - rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
 • Zofia Nałkowska Granica
 • Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
 • Gustaw Herling - Grudziński Inny świat
 • Bolesław Leśmian - wybór wierszy
 • Julian Tuwim - wybór wierszy
 • Maria Pawlikowska - Jasnorzewska - wybór wierszy
 • Czesław Miłosz - wybór wierszy
 • Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy
 • Tadeusz Różewicz - wybór wierszy
 • Zbigniew Herbert - wybór wierszy
 • Miron Białoszewski - wybór wierszy
 • Wisława Szymborska - wybór wierszy
 • Stanisław Barańczak - wybór wierszy
 • Jan Twardowski - wybór wierszy
 • Sławomir Mrożek Tango
 • Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem
Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.
LITERATURA POWSZECHNA
 • Sofokles Król Edyp
 • Horacy - wybór pieśni
 • William Szekspir Makbet
 • Molier Świętoszek
 • Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
 • Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
 • Joseph Conrad Jądro ciemności
 • Albert Camus Dżuma

Na poziomie rozszerzonym jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

LITERATURA POLSKA
 • Jan Kochanowski Treny
 • Juliusz Słowacki Kordian
 • Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk
 • Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy
LITERATURA POWSZECHNA
 • Dante Boska Komedia - fragmenty Piekła
 • Jan Wolfgang Goethe Faust - część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
 • Franz Kafka Proces
 • Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata
Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji
Copyright © 2010 Marcin Kasprowicz