mgr inż. Leszek Sosnowski - strona domowa

Webmaster: mgr inż. Leszek Sosnowski

Kontakt:

uczniowie LO i T - informatyka:  zsnr1.informatyka.ls@gmail.com

poczta służbowa :    leszek.sosnowski.ls@gmail.com

nauczyciele: sosnowski@pro.onet.pl

Zamieszczone na stronie materiały można wykorzystać tylko do celów edukacyjnych

Na stronie wykorzystano materiały z informatyki i EDB wydawnictwa OPERON